THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Thí nghiệm, hiệu chỉnh rơ le Nhà máy thủy điện Xekaman 1, Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay, Trạm phân phối 115kV và Trạm phân phối 230kV – Dự án thủy điện Xekaman 1

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí nghiệm, hiệu chỉnh rơ le Nhà máy thủy điện Xekaman 1, Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay, Trạm phân phối 115kV và Trạm phân phối 230kV – Dự án thủy điện Xekaman 1, cụ thể như sau:

1.     Tên gói thầu: Thí nghiệm, hiệu chỉnh rơ le Nhà máy thủy điện Xekaman 1, Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay, Trạm phân phối 115kV và Trạm phân phối 230kV – Dự án thủy điện Xekaman 1.

2.     Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

4.     Thời gian phát hành hồ sơ báo giá: Từ 14h00’, ngày 22 tháng 03 năm 2024 đến trước 15h00’, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

6.     Thời gian đóng thầu: 15h00’, ngày 28 tháng 03 năm 2024.

7.     Thời gian mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 03 năm 2024

8.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

9.     Tiến độ thực hiện gói thầu: 30  ngày.

10.   Địa điểm phát hành hồ sơ báo giá: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Ông Đoàn Sơn Tùng - SĐT: +84.977989231 hoặc Ông Đỗ Ngọc Văn - SĐT: + 84.345804167.