THÔNG BÁO MỜI THẦU: Cung cấp bảo hiểm tài sản cố định - Xe cơ giới, máy công trình năm 2024

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp Dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới, máy công trình năm 2024 cho Công ty TNHH điện Xekaman 1, với các thông tin cụ thể như sau:

  1. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1
  2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2024
  3. Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
  4. Tên gói thầu: Cung cấp bảo hiểm tài sản cố định - Xe cơ giới, máy công trình năm 2024 cho Công ty TNHH điện Xekaman 1
  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm tại Lào và Việt Nam.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 01 năm
  7. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 15h00’, ngày 19 tháng 03 năm 2024 đến trước 09h00’, ngày 25 tháng 03 năm 2024.
  8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2024.
  9. Thời gian mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2024.
  10. Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: + 84.345804167.