THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu IV.2.2: Lập Báo cáo phân tích vỡ đập và Kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp giai đoạn vận hành – Dự án thủy điện Xekaman 1

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu IV.2.2: Lập Báo cáo phân tích vỡ đập và Kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp giai đoạn vận hành – Dự án thủy điện Xekaman 1, cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1.
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1.
 3. Tên gói thầu: Gói thầu IV.2.2: Lập Báo cáo phân tích vỡ đập và Kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp giai đoạn vận hành – Dự án thủy điện Xekaman 1.
 4. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh điện.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2023.
 7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
 8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
 9. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 31/7/2023 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 24/8/2023.
 10. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
 11. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty TNHH Điện Xekaman 1, huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào. Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, SĐT: +84.977059817 hoặc Ông Đỗ Ngọc Văn, SĐT: +84.345804167.
 12. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2023.
 13. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 8 năm 2023.