THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu III.3.20: Thanh thải lòng sông hạ lưu Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu III.3.20: Thanh thải lòng sông hạ lưu Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay, cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1
 3. Tên gói thầu: Gói thầu III.3.20: Thanh thải lòng sông hạ lưu Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay.
 4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng;
 8. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 23/03/2024 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 12/04/2024.
 9. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
 10. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: 0345804167.
 11. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2024.
 12. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 04 năm 2024.