THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu :Thí nghiệm mẫu dầu máy biến áp, dầu tuabin, dầu máy phát năm 2024 - Nhà máy thủy điện Xekaman 3

Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (XEKAMAN3) chuẩn bị tổ chức mời thầu Gói thầu : Thí nghiệm mẫu dầu máy biến áp, dầu tuabin, dầu máy phát năm 2024 - Nhà máy thủy điện Xekaman 3. cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 3
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 3
 3. Tên gói thầu: Thí nghiệm mẫu dầu máy biến áp, dầu tuabin, dầu máy phát năm 2024 - Nhà máy thủy điện Xekaman 3
 4. Nguồn vốn: Sản xuất và kinh doanh điện năm 2024.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thực hiện theo quy trình rút gọn
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.
 8. Thời gian phát hành HSYC: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/3/2024 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày  05/ 4 /2024.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2024.
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2024.
 11. Giá bán 01 bộ Hs chào giá: Miễn phí
 12. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá :
 • Gửi trực tiếp: Trụ sở Công ty TNHH Điện Xekaman3: Km13-đường D4, Huyện Đắc Chưng, Tỉnh Sê Kông, Nước CHDCND Lào.
 • Gửi qua Bưu điện: Công ty TNHH điện Xekaman 3- Hòm thư số 02 bưu điện Nam giang, thị trấn thạnh Mỹ huyện Nam giang – Tỉnh Quảng Nam
 • Bản scan có đặt mật khẩu gửi theo địa chỉ Email: xekaman3.ktvttb@gmail.com;. Số điện thoại liên hệ: 0983348899 (Mr:  Kim Thiên Tuế ) Tại Lào;